Darmowa wysyłka od   350 zł     |     Szybka dostawa  24/48 h
BOK(pn-pt 7-15) | bok@clavier.pl

Informacje o zużytym sprzęcie elktrycznym i elektronicznym

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688) informujemy o prawidłowym postępowaniu z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

  1. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami – potwierdza to oznakowanie w formie „przekreślonego kosza”, nakazujące selektywne gromadzenie tego rodzaju odpadów

2. Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz organizmów żywych

3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać wyłącznie do uprawnionych punktów zbierania, których lista powinna zostać zawarta na stronie internetowej każdego Urzędu Gminy

4. Gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwagi na możliwość ich bezpośredniego przekazywania do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminację niepożądanych nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem odpadów zużytego sprzętu w miejscach do tego nieprzewidzianych.

5. Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Chęć przekazania Sprzedawcy zużytego sprzętu w w/w przypadku proszę zgłaszać na przykład w następujący sposób: mailowo na adres bok@clavier.pl lub telefonicznie pod numerem +48 506 727 935

Punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: www.rzseie.gios.gov.pl

Darmowa wysyłka

już od 350 zł

Ubezpieczona wysyłka

parasol ochronny

Szybka wysyłka

w 24/48 h

Bezpieczna transakcja

zabezpieczone SSL